01 Mei, 2012

Rancangan Pengajaran Harian

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 4


Tarikh / Hari                 :           27 Mac 2012 / Selasa
Masa                            :           8.45 - 9.45 pagi
Kelas                           :           Tahun 4 Mutiara
Bilangan Murid             :           10 orang
Mata Pelajaran             :           Bahasa Melayu
Tema                           :           Yang Baik Jadikan Teladan
Tajuk                            :           Peribahasa : Simpulan Bahasa
Hasil Pembelajaran     :            FU - 6.2 Aras 2 (i) - Mengenal pasti peribahasa yang biasa
                                                                                  digunakan dalam sesuatu genre.        
           
                                                   FS - 5.2 Aras 1 (i) - Membaca lancar bahan sastera dengan
                                                                                   intonasi dan sebutan yang betul.

Objektif                         :           Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
                                                i) - Murid dapat mencari, menyenarai dan memberi maksud 
                                                     kepada sekurang-kurangnya enam simpulan bahasa yang 
                                                     terdapat dalam petikan.

                                                ii) - Membaca bahan petikan cerita “Monyet Yang Pintar” dengan
                                                      intonasi dan sebutan yang betul.

                                                iii) - Menjawab dengan betul sekurang-kurangnya lapan daripada
                                                       sepuluh soalan simpulan bahasa yang diberikan.

Sistem Bahasa              :           Simpulan bahasa.
Ilmu                                :           Kesusasteraan.
Nilai                                :           Bekerjasama dan keberanian.

Pengetahuan                 :           Murid pernah mempelajari topik Simpulan Bahasa sebelum ini
Sedia Ada                                  dan pernah mendengar serta menggunakannya dalam 
                                                   perbualan harian.

Bahan Bantu                 :           - Kad cantuman
Mengajar                                   - lembaran petikan dan lembaran kerja
                                                  - latihan interaktif melalui komputer

                                               

 Langkah / Masa

 Isi Pelajaran
 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

 Catatan

 Aktiviti Guru
 Aktiviti Murid

Set
Induksi

(5 minit)


Mencantum dan membentuk perkataan menjadi simpulan bahasa yang bermakna.

Guru meminta murid mencari rakan dan duduk secara pasangan.

Guru menyerahkan sampul besar kepada pasangan murid serta
menyatakan arahan yang perlu dilakukan oleh mereka.Murid mencantum semua perkataan untuk membentuk tiga simpulan bahasa.

Murid menampal dan menyebut simpulan bahasa yang dihasilkan pada papan tulis.

Guru dan murid berbincang tentang padanan yang betul serta serba ringkas mengenai maksudnya.


Sampul yang terdapat keratan simpulan bahasa.


KP:
Inter
personal

Langkah
1

(10 minit)


Membaca lembaran petikan dengan intonasi dan sebutan yang betul.
Guru meminta murid membaca secara senyap sambil meneliti ejaan dan tanda baca untuk intonasi dan sebutan yang baik.


Murid membaca secara senyap.

Murid membaca kuat secara individu dengan intonasi dan sebutan yang betul.

Lembaran petikan cerita “Monyet Yang Pintar”

Langkah
 2

(15 minit)


Membaca semula lembaran petikan untuk mengesan dan mencari maksud simpulan bahasa.


Guru meminta murid membaca semula petikan  sambil:

- mencari dan
  menggaris
  simpulan bahasa
  daripada petikan.

- mencari maksud
  simpulan bahasa.

Guru memberi penerangan secara ringkas mengenai simpulan bahasa beserta contoh yang lain.


Murid membaca semula petikan sambil mencari simpulan bahasa yang terdapat di dalamnya secara berpasangan.

Memberi makna simpulan bahasa tersebut melalui kamus simpulan bahasa.

Murid berbincang bersama guru  mengenai jawapan yang betul beserta huraian maksud simpulan bahasa.


Lembaran petikan.

- Kamus simpulan bahasa.


BCB:
Bacaan Mentalis

Langkah
3

(15 minit)


Membina  lima ayat berdasarkan simpulan bahasa yang telah dipelajari.


Guru meminta murid membina dan menulis  ayat berdasarkan simpulan bahasa yang telah dipelajari secara berpasangan.


Murid membina ayat bersama pasangan.

Membacakan ayat yang dibina untuk dinilai oleh guru dan rakan sekelas.

Murid berbincang bersama guru untuk memperbaiki ayat bersesuaian dengan ketepatan maksud simpulan bahasa.


KB:
Menjana Idea

Langkah
 4

(10 minit)


Melengkap ayat dengan simpulan bahasa yang betul.Guru meminta murid melengkapkan ayat yang disediakan dengan simpulan bahasa yang betul.

Murid menjawab soalan daripada lembaran kerja secara individu.

Murid berbincang bersama guru untuk mengetahui jawapan yang betul.


Lembaran kerja.

Penutup

(5 minit)Rumusan isi pelajaran dan nilai murni.

Rumusan guru mengenai penggunaan simpulan bahasa dalam perbuatan seharian untuk:

- menegur
  seseorang secara
  halus supaya tidak
  mengecilkan hati.

- keindahan bahasa
  Melayu yang
  penuh  kelembutan
  dan adab bila
  bertutur.


Murid perlu menerapkan dalam jiwa supaya bertutur dengan baik dan berhemah dalam kegiatan seharian bersama guru, rakan, keluarga dan masyarakat.

 Pengayaan


KB:
MerumusTiada ulasan:

Catat Ulasan