30 Mac, 2012

Belajar Mengenai Kata Tanya


KATA TANYA


1.  Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakansesuatu.
2.  Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk 
     ayat-ayat tanya.
3.  Kata tanya mesti diikuti oleh partikel 'kah' apabila digunakan di awal ayat tanya.
4.  Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat
5.  Partikel 'kah' tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat.


Contoh                        
a.  Apakah benda itu ?                            
b.  Buku siapakah ini ?


kenapaKenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu?
bilaBilakah awak akan memulangkan buku saya?
siapaEngkau ini siapa?
mengapaMengapakah baju awak ini basah?
apaApakah nama binatang itu?
bagaimanaBagaimanakah rupa hantu?
berapaDi dalam kelas itu ada berapa orang murid lelaki?
manaNelayan itu dari mana ?

Tiada ulasan:

Catat Ulasan